Εκδηλώσεις

Η πέμπτη και τελευταία συνάντηση εταίρου 25-26.09.2019


Η πέμπτη και τελευταία συνάντηση των εταίρων έγινε στο Newcastle το Σεπτέμβριο του 2019.
Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για ανατροφοδότηση απο εταιρίες και οργανισμούς που έπαιξαν το παιχνίδι ΠεριΈργεια (CurioCity). Έγινε επίσης οριστικποίηση του υλικού που αναπτύχθηκε και συζητήθηκε το πλάνο για το μέλλον, σε σχέση με τη χρήση των παραδοτέων του έργου, με στόχο τη μέγιστη θετική επίδραση στην κάθε χώρα.

 

Βραχυπρόθεσμη  κοινή κατάρτιση προσωπικού και 5η συνάντηση των εταίρων 05-07.03.2019

Μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου 2018 το #ISQ (Πορτογαλία) φιλοξένησε την εκδήλωση COOPIN SHORT TERM JOINT STAFF TRAINING EVENT, μια τριήμερη εκδήλωση κατάρτισης για το προσωπικό του #COOPIN. Στόχος αυτού του εντατικού εργαστηρίου ήταν η δοκιμή των παραδοτέων μας: του IO2 - Σοβαρό Παιχνίδι, του IO3- Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο και του IO4 - Εργαλείο Αξιολόγησης για την Κοινωνική Καινοτομία. Μετά από αυτή την περίοδο δοκιμών, οι εταίροι ήταν έτοιμοι για τη φάση της πιλοτικής εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Την πρώτη ημέρα της συνάντηση για τη δημιουργία ικανοτήτων περάσαμε ένα συναρπαστικό πρωινό στο #ISQ με μια δραστηριότητα προθέρμανσης. Το απόγευμα, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο "σοβαρό παιχνίδι", οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα για την Κοινωνική Καινοτομία που σχετίζεται με τις προκλήσεις που δημιουργεί η πόλη ΠεριΈργεια ("Curioucity").

Η δεύτερη και η τρίτη ημέρα αφιερώθηκαν στη δοκιμή των offline ασκήσεων - καινοτόμες ασκήσεις και μέθοδοι που παραδόθηκαν από τους εκπαιδευτές του Coopin.

Η τελευταία δραστηριότητα αφορούσε το IO4 και το Εργαλείο Αξιολόγησης για τη μέτρηση του αντίκτυπου της Κοινωνικής Καινοτομίας κάτω από πέντε πυλώνες. Υπήρχε θετική ισορροπία κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκπαιδευτικής συνάντησης και οι εκπαιδευτές αισθάνθηκαν πολύ πιο προετοιμασμένοι για την εκπαίδευση του Coopin.

 

Τέταρτη συνάντηση των εταίρων 08-09.11.2018

Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος μας COOP-IN (Social Innovation Training for Virtual Work-Based Learning). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 με 9 Νοεμβρίου 2018, οι εταίροι συζήτησαν την εξέλιξη του προγράμματος και τα επόμενα βήματα. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κοινωνική καινοτομία και το διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εικονική εκπαίδευση που είναι βασισμένη στην εργασία. Το παιχνίδι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2019, και θα περιλαμβάνει πολλά μίνι παιχνίδια ή ασκήσεις που ενθάρρυναν τον παίκτη να μιλήσει με διάφορους ανθρώπους, να λύσει προβλήματα και να συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης διαφόρων επιχειρήσεων.

 

Τρίτη συνάντηση των εταίρων   24-25.05.2018

Τον Μάιο του 2018, οι εταίροι του προγράμματος συναντήθηκαν στο Trim της Ιρλανδίας. Τα βασικά θέματα της συνάντησης ήταν: οι ενότητες (που βασίζονταν στις αναλύσεις αναγκών των συμμετεχόντων), οι κανόνες, οι πτυχές και η κύρια δομή του σοβαρού διαδικτυακού παιχνιδιού.

 

Δεύτερη τριμερής συνάντηση των εταίρων   26-27.04.2018

Πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη η δεύτερη τριμερής συνάντηση των εταίρων (SFEDI, ISQ, TREBAG). Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να ανταλλαχθούν απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών της ομάδας στόχου και να συμφωνηθεί μια δέσμη βασικών αρχών για την ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης και του πλαισίου για το διαδικτυακό παιχνίδι.

 

 

 

Πρώτη Συνάντηση Εταίρων   23-24.11.2017

Το Νοέμβριο 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εφτά εταίρων του προγράμματος Erasmus+ στο Santander της Ισπανίας. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση του υποσχόμενου νέου προγράμματος για την εφαρμογή κοινωνικής καινοτομίας στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Με την καθοδήγηση του Leigh Sear, Εκτελεστικού Διευθυντή του Small Firms Enterprise Development Initiative Limited (SFEDI), οι εταίροι ανέπτυξαν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου κοινωνικής καινοτομίας,  μιας πλατφόρμας μάθησης που βασίζεται σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης και ενός μαθήματος μικτής μάθησης.