Εκδηλώσεις

 Δεύτερη Τριμερής Συνάντηση Εταίρων 2018.04.26-27.

Η επόμενη συνάντηση εταίρων θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη.

Πρώτη Συνάντηση Εταίρων 2017.11.23-24.

Το Νοέμβριο 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εφτά εταίρων του προγράμματος Erasmus+ στο Santander της Ισπανίας. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση του υποσχόμενου νέου προγράμματος για την εφαρμογή κοινωνικής καινοτομίας στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Με την καθοδήγηση του Leigh Sear, Εκτελεστικού Διευθυντή του Small Firms Enterprise Development Initiative Limited (SFEDI), οι εταίροι ανέπτυξαν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου κοινωνικής καινοτομίας,  μιας πλατφόρμας μάθησης που βασίζεται σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης και ενός μαθήματος μικτής μάθησης.