Νέα

 Πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο 06.03.2018

Το πρώτο μας Ενημερωτικό Δελτίο είναι έτοιμο. Διαβάστε το και ενημερωθείτε για το έργο μας.

 Δεύτερο ενημερωτικό μας δελτίο 01.11.2018

Το δεύτερο ενημερωτικό μας δελτίο είναι έτοιμο. Διαβάστε το και πάρτε πληροφορίες για το έργο μας.

 3ο ενημερωτικο μας δελτιο ειναι 01.03.2019

Το 3ο ενημερωτικό μας δελτίο είναι διαθέσιμο. Διαβάστε το και λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Coop-in.

 Το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο 04.10.2019

Το 3ο ενημερωτικό μας δελτίο είναι διαθέσιμο. Διαβάστε το και λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Coop-in.