Αποτελέσματα

Οι ακόλουθοι πόροι και εκπαιδευτικό υλικό έχουν αναπτυχθεί μέσω του έργου.

 

IO 1

Περίληψη ανάλυσης αναγκών

Ιρλανδία (Στα Αγγλικά)

Ισπανία (Στα Αγγλικά)

Πορτογαλία  (Στα Αγγλικά)

Ουγγαρία  (Στα Αγγλικά)

Κύπρος  (Στα Αγγλικά)

Ηνωμένο Βασίλειο  (Στα Αγγλικά)

IO2

Επισκόπηση του παιχνιδιού  (Στα Αγγλικά)

Κανόνες παιχνιδιών

IO 3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

IO 4

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης