Partnerek

 

Az 1996-ban alapított SFEDI (Small Firms Enterprise Development Initiative) fő tevékenységi területe a vállalati készségfejlesztés és az úgynevezett "enterprise learning" (olyan oktatási módszer, mely nem a vállalat dolgozóira, hanem vásárlóira és partnereire irányul). Célunk, hogy támogassuk a kisvállalkozások jelenlegi és jövőbeni tulajdonos-menedzsereinek tanulását és készségfejlesztését, illetve azokat a szakembereket, akik a vállalatok és a vállalkozói szellem fejlődését támogatják. Ezt különböző módszerekkel érjük el, beleértve azt, hogy az Egyesült Királyságban az SFEDI a kormány által elismert ágazati tudásfejlesztési szerv az üzleti vállalkozások és a vállalkozástámogatás területén.
Tevékenységük három fő tényezőre épül: kutatás és standard-ek kidolgozása; szabályozott szakmákhoz szükséges képesítést nyújtó képzések fejlesztése és megtartása, illetve a vállalkozó egyének, szervezetek és közösségek folyamatos szakmai fejlődésének támogatása.
A cég munkája és szakértelme a következő főbb területekre terjed ki: szakmai standard-ek kidolgozása, képesítések kidolgozása, gyakornoki standard-ek kidolgozása, oktatási programok fejlesztése megrendelésre, az "enterprise learning"-el és készségfejlesztéssel kapcsolatos szükségletek kutatása, üzleti és vállalati támogatás/tanulás és készségfejlesztés feltérképezése, stratégiai felülvizsgálatok készítése, "enterprise learning"-el és készségekkel kapcsolatos tudásanyag fejlesztése.
Honlap: www.sfedi.co.uk

 

Az ISQ (Institute for Technology and Quality) egy 1965-ben alapított független, for-profit, magántulajdonban álló portugál szervezet, mely tudományos és műszaki támogatást nyújt az ipar és a szolgáltatások területén dolgozók számára, emellett folyamatos fejlődésüket, innovációjukat és biztonságukat támogatja nemzetközi jelenlétével és elhivatottságával. Világszinten több, mint 40 fióktelepe és vállalata biztosítja fenntarthatóságát és alkalmazottainak fejlődését.
Az ISQ az alapfokútól egészen a posztgraduális szintig nyújt képzéseket, készségfelmérő rendszert és képesítéseket, illetve számos vállalati megoldást azoknak, akik a humánerőforrás fejlesztését és az úgynevezett "turnkey tréningek" biztosítását tűzték ki célul. Szakértők vagyunk innovatív területeket érintő műszaki képzések tartásában minden dolgozói ágazatban. Ezen képzéseink  transzverzális kompetenciák fejlesztését is magukba foglalják, beleértve a vállalkozói, pedagógiai, viselkedéstani és kognitív tárgyköröket. Alternatív tanulási útvonalak és rugalmas képzési módszerek keresése és nyújtása részei az ISQ stratégiájának és mindennapos tevékenységének, egyben okai is annak, hogy több, mint 20 éve részt veszünk európai projektekben.
A vállalat az ISO 9001 minőségbiztosítási, az ISO 14001 környezetirányítási és az OHSAS 18001 munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási tanúsítvánnyal rendelkezik; illetve tanárok és trénerek képzésére akkreditált szerv. Az ISQ emellett akkreditációval rendelkezik az ISO 17024-es szabvány követelményeinek való megfelelés tanúsítására, míg laboratóriumaink az ISO 17025-ös tanúsítvánnyal bírnak. Az ISQ az EVBB (European association of VET centers) igazgatósági tagja és tagja a SOLIDAR-nak (European Association for Social Jusitce in Europe).
Honlap: www.isq-group.com http://www.isq.pt/

 

A TREBAG Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft. egy magyar KKV, ami több, mint 15 éve foglalkozik Erasmus+, élethosszig tartó tanulás és más EU-s projektekkel. A TREBAG a projektmenedzsment minden területén aktív, tevékenységi köre a projektek tervezésétől, az eredmények megvalósításán át a disszeminációig terjed. Ezen tevékenységek közé tartozik többek között a szakmai tréninganyagok és módszertanok fejlesztése, beleértve az e-learninget, technológiaátadást és innovációs lánc menedzsment végrehajtását, különböző K+F projektek szervezését és irányítását, K+F és menedzsment tanácsadást, webfejlesztést és design-t.
Fontosak számunkra a szociális ügyek és a társadalmi jóllét: 2010-ben létrehoztuk a Nagykovácsi Innovációs Portát és a Jóllét Living Lab-et, amely 2011-ben a Living Lab-ok Európai Hálózatának (ENOLL) tagjává vált.
Cégünk számos nem formális oktatáshoz kapcsolódó projektben vett részt, mely során nagy gyakorlatra és értékes tapasztalatokra tett szert kézikönyvek/ismertetők/útmutatók készítésében, e-learning valamint blended-learning tréninganyagok és online oktatójátékok fejlesztésében. A PLENTIS projekt keretében fejlesztett AGROPOLY online oktatójáték  2017-ben a játékosított oktatási anyagok között Nívó díjat nyert.
Honlap: www.trebag.hu

 

A DOCUMENTA egy non-profit szervezet mely az alkalmazott társadalomkutatás területén tevékenykedik, fő célja a fenntartható helyi fejlődési modell bevezetése az "okos térségekben" (az okos-városokhoz hasonlóan funkcionáló térségek).1996-os alapítása óta a DOCUMENTA egy tapasztalt, több terület szakértőiből álló csapatot hozott létre és kifejlesztett egy saját módszertant, ami a gondolkodást és a tetteket egyesíti a különböző munkaterületek esetében.

Stratégiai tervünk a következőket tartalmazza:

  • Területfejlesztés és alkalmazott társadalomkutatás
  • A vállalkozói kultúra népszerűsítése, alkalmazása és oktatása
  • Euro-management: európai projektek menedzselése
  • Részvétel az Agenda 21 nevű akcióprogramban
  • Kulturális menedzsment és turisztikai fejlesztés
  • Szociális gazdaság, harmadik szektor, egyenlő lehetőségek
  • Mikro-finanszírozás a helyi fejlesztésekért
  • Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)
  • Szociális tőke generálása, vezetés és hálózatépítés

 

A CARDET az egyik vezető kutatás-fejlesztési központ a kelet-mediterrán térségben, szakértelemmel a projekttervezés és megvalósítás, kapacitásépítés és e-learning területén. Számtalan, innovációval, vállalkozásfejlesztéssel és munkaerőpiaci hozzáféréssel kapcsolatos projektben vettünk részt. A CARDET egy országos kezdeményezés "zászlóvivője", melynek célja, hogy felmérje azokat a jógyakorlatokat, melyek során az oktatás és az ipar együttműködik a vállalkozások támogatása érdekében és melyek elősegítik a foglalkoztathatóságot, mind a helyi közösség, mind a teljes piacot illetően. A CARDET egy nemzetközi szakértőkből álló csapatot gyűjtött egybe, akik több évtizedes globális tapasztalattal rendelkeznek a kutatás, értékelés, vállalkozás, foglalkoztathatóság fejlesztése, szakmai kapacitásépítés, a fiatalság szerepének megerősítése, az alkotó gondolkodás, innováció, oktatás és humánerőforrás fejlesztés területén.
Honlap: www.cardet.org

 

Az Exponential Training-nél elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy  rugalmas és megfizethető környezetben az általunk nyújtott programok szakmai akkreditációt eredményezzenek. Álmunk egy magas színvonalon teljesítő menedzserekkel, coach-okkal és konzulensekkel teli világ, földrajzi határoktól és időzónáktól függetlenül.

 

 

A Meath Partnership egy non-profit szervezet, mely helyi, falusi, illetve közösségfejlesztési programok tervezéséért és megvalósításáért felelős Meath megyében, Írországban. Helyi közösségek kapacitásfejlesztésére specializálódtunk, egy sor olyan projekt tervezésével és megvalósításával, melyek a mindennaposan előforduló kirekesztést és hátrányos megkülönböztetést veszik célba. Emellett a körzetünkben mi vagyunk felelősek a LEADER vidékfejlesztési program megvalósításáért. A gazdasági, társadalmi és kulturális élet minőségének fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt azáltal, hogy fenntartható vidéki közösségeket hozunk létre Meath megyében. Eme cél megvalósításáért tőkebefektetést, tréning lehetőségeket és mentorálást biztosítunk a mikrovállalkozások, társadalmi vállalkozások és helyi üzletek fejlődése és bővülése érdekében. Jótékonysági szervezetként működünk, jelenleg 27 alkalmazottal.
Honlap: www.meathpartnership.ie